HyperLink
Контакт:

Зачеће Светог Јована Крститеља

Село: Горовићи

О овој цркви Младен Црногорчевић у студији ''Цркве у Грбљу'' оставио је сљедећи запис:
''Малена црква међу сеоским кућама, а пред црквом озидан простор са сједалиштем. На поданику од иконостаса је  натпис од 1830.г. ''
Поп Саво Накићеновић у својој Антропогеографској студији ''Бока'' описује околину цркве наводећи да: ''У околици овој има големих поклопница и у великом броју''. За поклопнице/гробнице у селу Горовићима исти аутор биљежи: ''Кроз село има доста старих поклопница, а нико не зна ко је под истима закопан''.
Она је црква братства Мензалина.
Карактеристична је по иконостасу на којем су сачуване вриједне иконе бококоторске сликарске школе – Рафаиловића - Димитријевића из 1830. године.
Има звоник на преслицу са једним звоном и мало ограђено гумно.

Слике: